Thiết kế mặt bằng căn hộ điển hình Ruby 4 Goldmark City

Ruby 4 gồm có 16 căn hộ được chia thành 04 loại diện tích, loại căn hộ điển hình khác nhau. Các diện tích tại tòa Ruby 4 tương ứng với từng loại:
Loại A: 104,35m2
Loại B: 110,94m2
Loại C: 121.17m2
Loại D: 152,43m2
Hình ảnh thiết kế chi tiết các căn hộ tại tòa Ruby 4:

Mặt bằng tòa Ruby 4 Goldmark City

 Gọi ngay cho chúng tôi, để chọn căn đẹp nhất!
HOTLINE: 0944 333 662 – 0962 878 116