Tiến độ thi công chung cư Goldmark city ngày 02/02/2015

Hình ảnh tiến độ thi công tòa Ruby 1 Chung cư Goldmark City ngày 02/02/2015:

 Nhộn nhịp và hối hả
 Góc các tòa hướng nhìn ra Quảng trường Đài phun nước
 Tổng quan công trường với góc nhìn từ R1 ra cổng dự án
 Góc nhìn ra phía cổng dự án
 Chuẩn bị cho xây dựng tầng hầm B2 tại Ruby 1
Tiến độ thi công tòa Ruby 1 – Goldmark City

Hình ảnh tiến độ thi công tòa Ruby 2 Chung cư Goldmark City ngày 02/02/2015:

 Công trường tòa Ruby 2
 Góc nhìn từ giũa tòa Ruby 1 & Ruby 2
 Góc nhìn từ phía mép ngoài tòa Ruby 2
Tổng quan khu Ruby 2
Hình ảnh tiến độ thi công tòa Ruby 3 Chung cư Goldmark City ngày 02/02/2015:
 Góc nhìn từ giữa Ruby 4 và Ruby 3
 Góc nhìn từ trước tòa Ruby 3
 Góc nhìn từ Ruby 2 sang ruby 3
Ruby 3 đang tiến hành xây dựng lên tầng 1
Hình ảnh tiến độ thi công tòa Ruby 4 Chung cư Goldmark City ngày 02/02/2015: