Tiến độ dự kiến xây dựng Goldmark city khu Block A

Tiến độ thi công chung cư Goldmark City đang được đẩy mạnh. Dưới đây là dự kiến tiến độ xây dựng toà nhà  khu A – Ruby dự án chung cư Goldmark City.

+ Ngày 15/5/2015 thanh toán 10% tổng giá bán căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng toà 102, 103, 104 khu A: Thi công bê tông cốt thép tầng 5
+ Ngày 15/8/2015 thanh toán 10% tổng giá trị căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng toà 102, 103, 104 khu A: Thi công bê tông cốt thép tầng 15
+ Ngày 15/11/2015 thanh toán 10% tổng giá trị căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng toà 102, 103, 104 khu A: Thi công bê tông cốt thép tầng 25
+ Ngày 15/02/2015 thanh toán 10% tổng giá trị căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng toà 102, 103, 104 khu A: Thi công bê tông cốt thép tầng 35
+ Ngày 15/5/2016 thanh toán 10% tổng giá trị căn hộ. Dự kiến tiến độ xây dựng toà 102, 103, 104 khu A: Xây trát mặt ngoài toà nhà.
+ Dự kiến tháng 3/2017 ( có thể sớm hoặc muộn hơn 90 ngày ) thanh toán 30% tổng giá trị căn hộ và 2% kinh phí bảo trì.  Đây là giai đoạn bàn giao nhà cho khách hàng.