Hình ảnh tiến độ thi công ngày 12-01-2015

Ngày 12/01/2015 tiến độ thi công chung cư Goldmark city vẫn diễn ra nhộn nhịp để đảm bảo đúng tiến độ bàn giao tháng 3/2017

Tiến độ thi công 12/1/2014
Không khi tấp nập tại công trường
Góc nhỏ khu A
Công trường luôn sạch sẽ